DVWF facilitetsstøtte

En del af DVWFs strategi for den kommende sæson er at understøtte opkvalificering af faciliteter i landets klubber. Der er derfor oprettet en pulje på 25.000 kr., som medlemsklubberne kan få del i, hvis de ansøger om støtte. Til formålet er der udarbejdet et ansøgningsskema, som kan findes herunder. Det er et ønske fra bestyrelsen at ansøgningsprocessen skal være let og ligetil. Der er derfor lagt op til en kort og præcis ansøgning.

Ansøgningsfristen er d. 31. maj 2020. Bestyrelsen vil derefter behandle de indkomne ansøgninger og fordele midlerne. I ansøgningen kan man tilkendegive om man ønsker at modtage en mindre del af det ansøgte beløb, hvis bestyrelsen ikke kan imødekomme det fulde beløb.

Ansøgningerne sendes på mail til Frank Tengberg-Hansen på f@tengberg-hansen.dk

HENT ANSØGNINGSSKEMA

Share this article with friends