Eliteorganisation, Tilbud, & Udvikling

Indledning

Funktionen af indeværende dokument er at beskrive eliteorganisationen i DVWF. De involverede personer benævnes og deres respektive ansvarsområder defineres. Dernæst vil der følge en kort beskrivelse af udtagelsesproceduren samt hvilket fokus eliteudvalget vil have i udtagelsesprocessen. Formålet er at skabe gennemsigtighed for hele organisationen i forhold til elitearbejdet. Til sidst vil der være en præsentation af støttekonceptet i eliteorganisationen samt af niveaukategoriseringen af atleterne i bruttotruppen.

Organisationsdiagram

Bestyrelsen

Det overordnede ansvar for den elitepolitik der tegnes i DVWF er forankret i bestyrelsen. Ansvaret ligger hos Esben Jørgensen, som er eliteansvarlig i bestyrelsen. Både den Team Danmark ansvarlige og sportschefen refererer til bestyrelsen via den den eliteansvarlige.

Sportschefen

Varetager den overordnede koordinator og beslutningstager i elitesammenhænge inden for vandski. Det er dennes opgave at forvalte de økonomiske midler der stilles til rådighed på den bedst mulige måde i forhold til den definerede elitepolitik. Sportschefen danner rammerne omkring elitearbejdet og skaber klare og tydelige retningslinjer for udøverne. Sportschefen vælger selv sit hold af frivillige personer som kan udføre definerede opgaver i elitearbejdet. Sportschefens primære opgaver er:

 • Planlægning af elitetræning gennem sæsonen
 • Planlægning af udtagelseskonkurrencer
 • Planlægning af elitesamlinger
 • Varetage udtagelsesproces til udtagelseskonkurrencer
 • Varetage udtagelse til talentgruppen (ungdomslandshold/bruttotrup, græsrodstrup, og observationsliste)
 • Varetage individuelle forløb med udøverne
 • Sportslig forberedelse og udvikling
 • Fysisk forberedelse og udvikling
 • Mental forberedelse og udvikling

Team Danmark ansvarlig

Varetager kommunikationen med Team Danmark samt de atleter som modtager støtte fra Team Danmark. Personen fungerer dermed som bindeled mellem bestyrelsen, Team Danmark og de Team Danmark støttede atleter. Derudover har personen følgende opgaver:

 • Tildeler midler til atleter i samarbejde med Team Danmark
 • Foretage evalueringer i samarbejde med atleterne
 • Varetage atleternes interesse og sørge for tilfredsstillende rammer omkring deres virke

Tilbud til Uddannelse og Uddannelsesansvarlige

Den uddannelsesansvarlige i forbundet er John Pedersen, som kan kontaktes i forbindelse med at søge om blive godkendt til nogle af Team Danmarks tilbud i forbindelse med sin uddannelse. John kan kontaktes på: john@pedersen.dk eller på mobil: 25293624

Mere info om Team Danmarks uddannelsestilbud kan findes her:

Udtagelse til bruttotruppen og andre grupper indenfor vandski talent & elite.

Sportschefen udarbejder retningslinier for udtagelse til de forskellige grupper, som hvert år skal godkendes af den eliteansvarlige i bestyrelsen. Sportschefen udfører den endelige udtagelse, på baggrund af udtagelseskriterier godkendt af

Info omkring udtagelseprocedurer kan findes under fanen ‘Vandski Talent & Elite‘.