Bliv Official i DVWF

Bliv official i DVWF

Vil du se vandski fra første række midtfor?

Så er det en god ide at blive official – men hvad er nu det?

Indenfor vandski skal der bruges en række personer til at udfører nogle bestemte opgaver, under afviklingen af en vandskikonkurrence og disse personer går under en fællesbetegnelse som – Officials.

Der er 4 forskellige offcials grene: Dommer, Bådfører, Homologator og Kalkulator – man kan sagtens fungerer indenfor flere grene.
Det er ikke en forudsætning, at man selv står på vandski – blot man har interessen for at sætte sig ind i sporten og der er garanti for, at får set en masse vandski på nærmeste hold.

 Hvad laver officials?

Dommer
Opgave: At bedømme løberens performance i de tre discipliner Slalom, Trick og Hop. Da trick er klart den vanskeligste disciplin at dømme, findes 2 grader af dommere. Man kan være Slalom og Hop dommer og kan man være 3 disciplin dommer.

Primære redskaber: Papir og pen

Forudsætninger: Rigtig godt kendskab til regler

Bådfører
Opgave: Sørge for at båden sejler lige i banen og holde en konstant fart så alle løbere får ens betingelser. Herudover også konstant være opmærksom på, om der kan opstå farer for løberen og være rede til at stoppe båden straks hvis det intræffer.

Primære redskaber: Båd

Forudsætninger: Mindre kendskab til reglerne, skal have bådkørekort, skal kunne betjene Perfect Pass.

Homologator
Opgave: Homologatorens opgaver ligger primært inden konkurrencen. Homologatoren er den der skal sikre, at alle de ydre rammer, såsom bane, line, håndtag m.v. overholder
Inden konkurrencen skal banerne (Slalom, Hop og Trick) opmåles for at sikre, at de overholder de gældende mål i henhold til reglerne.

Primære redskaber: Teodolit, målebånd

Forudsætninger: Kendskab til reglerne specielt omkring tolerancer for baner, liner, håndtag og andet udstyr. Det er en fordel at have interesse for – eller kendskab til beregninger og opmåling.

Kalkulator
Opgave: Registrering af deltagere og resultater, udskrivning af start- og resultatlister.

Primære redskaber: Computer

Forudsætninger: Primært at man er fortrolig med at anvende en computer.

Vi har konstant brug for flere officials til afvikling af alle de konkurrencer vi har – så hvis du er interesseret i at blive official eller bare gerne vil hører lidt mere om de

Hvordan bliver jeg official?
For at blive official skal du gennemgå et praktisk og teoretisk forløb. Du vil løbende blive vejledt fra DVsFs teknik ansvarlige samt DVsFs uddannede officials. Du vil hurtigst muligt komme ud til vandskikonkurrencer i Danmark – som official-aspirant.
Udgifterne forbundet med uddannelsen og når du virker som official dækkes af Dansk Vandski Forbund.
Vi har konstant brug for flere officials til afvikling af alle de konkurrencer vi har – så hvis du er interesseret i at blive official eller bare gerne vil hører lidt mere om det så kontakt Teknik@vandski.dk.

Share this article with friends