Nyheder

Kønsdiversitet i klubbestyrelsen

📁 Forbundet 🕔17.december 2020
Kønsdiversitet i klubbestyrelsen

I DVWF er vi 2187 medlemmer fordelt på 25 foreninger, hvoraf 8 er wakeboardklubber, 16 er vandskiklubber, og én er begge dele. De 2187 medlemmer udgøres af 707 kvinder og 1480 mænd, hvilket procentvis svarer til 32 % kvinder og 68 % mænd. I foråret 2020 lavede DVWF en diversitetsanalyse af de 25 bestyrelser i foreningerne med fokus på kønssammensætningen. Svarprocenten blev 92 %, og resultatet viste, at 20 % af bestyrelsesmedlemmerne i DVWF’s medlemsforeninger er kvinder og 80 % er mænd. I 50% af de adspurgte klubber er der ingen kvinder i bestyrelsen. Medlemssammensætningen er altså i en ratio af kvinder til mænd på 1:2, hvor bestyrelsessammensætningen er 1:4.

Forskning viser, at der er flere fordele ved en øget kønsdiversitet i ledelsen. Af de påviste fordele ved at have flere kvinder i ledelsen kan nævnes:

 • Gennemsnitlig højere grad af innovation
 • Der træffes bedre og hurtigere beslutninger
 • Større succes med at opnå resultater og målopfyldelse

Der er altså flere gode argumenter for at arbejde med diversiteten i sin forening. Men hvordan bærer man sig ad? Følgende er nogle råd og overvejelser man kan tage med sig i arbejdet mod at sikre en øget kønsdiversitet:

 1. Vær opmærksom på ubevidste bias
  • Når man skal finde et nyt bestyrelsesmedlem, har man tendens til at spørger de personer, som ligerne en selv. Dette kaldes ”ubevist bias”, og bidrager ikke til diversitet. Man skal være opmærksom på den ubeviste bias, så man får forøget diversiteten.
 2. Tænk diversitet, når I rekrutterer
  • Arbejd målrettet på at finde de bedste personer til bestyrelsen, og håb ikke blot på, at nogen rækker hånden op til generalforsamlingen. At få den bedste bestyrelse er vigtigt for klubben, så hvorfor overlade det til tilfældighederne, hvem der bliver valgt ind.
 3. Tilpas jeres kommunikation
  • Overvej hvilke talspersoner, billeder mm. der præger jeres kommunikation til medlemmer internt i klubben, men også eksternt til lokalområdet. Jeres kommunikation bør tale til begge køn, og på den måde underbygge en øget kønsdiversitet i medlemssammensætningen og på bestyrelsesniveau.
 4. Opstil mål for jeres forening
  • Det er en god ide at have et mål for kønsdiversiteten i sin bestyrelse. DIF har en målsætning for kønssammensætningen i hovedbestyrelsen på mindst 30/70 for kvinder og mænd. De anbefaler samtidig, at medlemsforeningerne arbejder ud fra samme målsætning. 

I DVWF er vi meget opmærksomme på, at bestyrelserne i vandski- og wakeboardklubberne har mange forskellige opgaver der skal varetages, og at et fokus på kønsdiversitet måske ligger længere nede af to-do listen. Dertil har flere klubber i forvejen en udfordring i overhovedet at finde interesserede kandidater til sine bestyrelsesposter, og et yderligere krav om kønssammensætning blot vil synes at gøre en vanskelig opgave endnu sværere. Det er dog DVWF’s ambition at alle klubber tilføjer kønsdiversitet til dagsordenen, og drøfter hvilke tiltag der kunne være relevante. Vi ønsker at sikre udviklingen af vandski og wakeboard på bedste vis, og fortsat være relevante for vores medlemsskare. Vi mener at kønsfordelingen i medlemssammensætningen bør afspejles i kønsfordelingen i bestyrelsessammensætningen, og derfor vil en 30/70 fordeling være en passende målsætning.  

De fleste klubber i DVWF har generalforsamling i årets første kvartal. Vi vil derfor opfordre til, at I frem mod næste generalforsamling overvejer, hvilke af ovenstående tiltag I kan igangsætte for at opnå en bedre kønsdiversitet – både efter næste generalforsamling og på længere sigt.  

Spørgsmål kan rettes til udviklingskonsulent Rasmus Mikkel Søndergaard på udviklingskonsulent@vandski.dk

Share this article with friends