Udviklingsprojekt kabelbaner

Udviklingsprojekt kabelbaner

DVWF fik d. 7. november 2013 godkendt en projektansøgning hos DIF som omhandler etablering af flere System 2.0 kabelforeninger i Danmark. Projektperioden forløber fra primo 2014 til ultimo 2017 og har som målsætning at starte 4 nye foreninger der skal bidrage med en medlemsvækst på i alt 200. Samarbejdet mellem DIF og DVWF består i tilførsel af startkapital til foreningens etablering på op til 133.500 kr., hvilket svarer til 50 % af omkostningerne til kablet.

For at være berettiget til at modtage denne støtte er der en række formelle krav som skal være opfyldt. Begrundelsen for at stille disse krav er at sikre bæredygtigheden af det pågældende projekt samtidig med, at der arbejdes med at opnå DVWF’s målsætning. Kravene er:

  • Oprettelse af forening under DVWF
  • 100 % foreningsbaseret virke
  • Overskuddet/materiel tilfalder DVWF ved foreningens ophør
  • Fornødne tilladelser foreligger
  • Resterende finansiering er på plads

DVWF’s udviklingskonsulent står til rådighed for initiativtagere som ønsker at etablere en kabelforening i deres nærmiljø. DVWF vil derfor opfordre at der tages kontakt til konsulenten, hvis man har en konkret idé til et projekt som man frivilligt ønsker at involvere sig i. Konsulenten kan svare på konkrete spørgsmål samt aktivt indgå i det videre forløb.

Indkomne projektforslag samt bevillig af etableringstilskud varetages af kabeludvalget under DVWF. For mere information kontakt udviklingskonsulent Rasmus Mikkel Søndergaard på udviklingskonsulent@vandski.dk eller tlf. 42 43 77 15

Share this article with friends